5 opatrení pre bezpečný vzdialený prístup v zdravotníckom priemysle

|

Potreba dostupných pohotovostných služieb v reálnom čase nielen v nemocniciach, ale aj na odľahlých miestach je silnejšia ako kedykoľvek predtým. S cieľom splniť požiadavky na rýchlu diagnostiku a testovanie v teréne musia zdravotnícke organizácie zabezpečiť, aby ich siete mohli držať krok a zostali v bezpečí. Aj keď je dosiahnutie konzistentnej úrovne bezpečnosti vo všetkých zdravotníckych prostrediach extrémne dôležitá, dosiahnuť ju predatvuje často náročnú výzvu. V článku sa dozviete, ktorých 5 aspektov treba brať v tomto prípade do úvahy.

ZDROJ: fortinet.com

Bezpečný vzdialený prístup v zdravotníctve Fortinet