7 tipov na bezpečný patch management

| ,

Patch management je už nejakú dobu výzvou pre IT tímy, ktoré sú pod tlakom vytvárať neustále silné programy a zavádzať bezpečné opravy hneď po ich nasadení. Teraz sa ich výzvy ešte viac zintenzívňujú. V článku sa odborníci z oblasti zraniteľnosti a patch managementu delia o rady týkajúce sa bezpečnosti počas tejto globálnej pandémie.
Súčasťou je okrem iného auditovanie siete, hodnotenie rizík, stanovenie priorít a testovanie a realizácia nastavenej politiky.

ZDROJ: trendmicro.com

7 tipov na bezpecny patch management