Organizácia Aj Ty v IT je nominovaná na cenu UNESCO v oblasti vzdelávania dievčat a žien

|

Prize for Girls’ and Women’s Education je medzinárodné ocenenie udeľované od roku 2016 Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) s cieľom odmeniť jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na zlepšovaní vzdelania dievčat a žien v kritických oblastiach. Za Slovenskú republiku je nominovaná organizácia Aj ty v IT, ktorá buduje komunitu a pracuje s dievčatmi od
od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktoré im majú pomôcť rozbehnúť kariéru v IT. Intenzívne spolupracuje aj s IT fakultami vysokých škôl.

Vzdelávanie žien v IT