Aké sú 3 kybernetické hrozby v roku 2020 podľa ALISON Slovakia?

|

V roku 2019 bolo oficiálne hlásených viac ako sto veľkých ransomware útokov vo verejnom sektore v porovnaní s 51 nahlásenými v predchádzajúcom roku. Priemerná platba za výkupné sa v roku 2019 zvýšila 6-násobne. Ak bude tento trend pokračovať aj v roku 2020 (čo určite bude), predpokladá sa cielenie na konkrétne odvetvia, miestnu samosprávu a verejné služby. Spoločnosť ALISON Slovakia pripravila článok,v ktorom zhrnula 3 najväčšie hrozby,ktorým budú spoločnosti v roku 2020 čeliť.