Ako Lenovo dosiahlo digitálnu transformáciu s platformou Red Hat OpenShift Container?

|

Spoločnosť Lenovo, nadnárodný výrobca technológií, sa rozhodla podporiť ekonomický rast prostredníctvom integrácie IT a internetu s výrobou a priemyslom, uskutočniť digitálnu transformáciu a zamerať sa na prijatie Internet Plus.*** Prečo sa rozhodli pre Red Hat OpenShift Container Platform? Aké výhody im to prinieslo?

Na dosiahnutie takejto transformácie potreboval IT tím efektívny vývoj a spustenie mnohých aplikácií. Lenovo sa snažilo nasadiť riešenie PaaS (Platform-as-a-Service), ktoré poskytuje agilné a cloudové schopnosti potrebné na uspokojenie dopytu a získanie konkurenčnej výhody.

Vyžadovalo to však časté aktualizácie a zmeny v celom IT prostredí spoločnosti. Niektoré staršie systémy zápasili s rýchlou iteráciou, spúšťaním a odstránením. Na zvládnutie rozmanitosti nových obchodných prípadov by systém vyžadoval desiatky systémových iterácií každý deň namiesto toho, aby v jednom projekte robil zmeny online, ako to bolo v minulosti. Okrem toho systém musel poskytovať veľa nových prípadov súčasne, v dôsledku čoho čelil tím veľkým výzvam pri rýchlom vývoji a dodávaní zdrojov.

Spoločnosť Lenovo hľadala komplexné riešenie, ktoré by mohlo podporiť agilné doručovanie aplikačných systémov, zlepšiť internú komunikáciu a spoluprácu prostredníctvom podpory systému DevOps a taktiež zvýšiť produktivitu

Prečo sa rozhodli pre platformu od Red Hat?

Na splnenie svojich požiadaviek sa spoločnosť Lenovo rozhodla implementovať cloud computing nasadením riešenia PaaS (Platform-as-a-Service). Po dôkladných technických analýzach si vybrali riešenie Red Hat OpenShift Container Platform, ktorá ponúka zjednotené prostriedky pre PaaS vrátane začlenenia vlastnej automatizačnej platformy spoločnosti Lenovo na riadenie správy zdrojov a automatizáciu nasadzovania aplikácií a vizualizácie protokolov.

Ako sa im podarilo zvýšiť produktivitu a automatizáciu?

Vďaka platforme Red Hat OpenShift Container Platform dosiahla spoločnosť Lenovo úplnú automatizáciu svojich vývojových a výrobných procesov. Vývojári teraz môžu nájsť vhodnú platformu a následne podľa prevádzkových pravidiel nahrať systémové programy a aplikácie do príslušných prostredí bez ďalších vstupov pracovníkov IT prevádzky.

S pomocou vlastnej automatizačnej platformy spoločnosti Lenovo bude vývojovým a prevádzkovým tímom ponúknutá správa verzií kódu, kontrola kódu, spúšťanie aplikácií, požiadavka na protokoly a analýza údajov, čím sa dosiahnu normy a požiadavky systému DevOps.

„Tento posun výrazne zlepšil produktivitu zamestnancov a umožnil vývojárom zamerať sa viac na obchodné potreby a vývoj aplikácií. Prevádzkový personál môže navyše prostredníctvom platformy rýchlejšie získať relevantné údaje z online systému, čo poskytuje presnejšiu analýzu údajov vývojovým tímom a príslušným obchodným prípadom. „Konzistentné a jednotné prostredie PaaS založené na platforme Red Hat OpenShift Container Platform pomáha vývojárom spoločnosti a jej pracovníkom v oblasti IT navzájom spolupracovať a vzájomne si pomáhať, “ uvádzaYang Yu, Senior Manager, PaaA Platform, Lenovo.

Zastúpenie Red Hat aj na Slovensku

Dlhoročným odborníkom na Red Hat technológie na slovenskom trhu je Hanka Llanaj, Key Account Mananager z Veracomp Slovakia. V prípade záujmu o bližšie informácie sa na ňu neváhajte obrátiť.

***Poznámka: Internet Plus sa v európskom ponímaní nepoužíva. Je to iniciatíva čínskej vlády  postavená na motivácii rastu ekonomiky Číny.