Na lepšiu verziu ITShare.sk sa môžete tešiť už čoskoro. Pracujeme na nej.Tím Veracomp Slovakia

Ako môžu mať všetky switche v organizácii len jedno nastavenie? Máme pre vás 9 dôkazov, že to ide.

| ,

Na efektívne riadenie činností potrebujú organizácie pri svojom raste pripájať do svojich sietí a na internet čoraz viac zariadení. Stresujúcou úlohou je vyhnúť sa ľudským chybám zo strany administrátora či operátora. Aby nedochádzalo k čo i len najmenším výpadkom, sieť ako celok musí byť konfigurovateľná z jedného miesta pomocou nástroja na centrálnu správu a dohľad. Ako dosiahnuť, aby IT infraštruktúra čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie zodpovedala tempu danej spoločnosti?

Pre potreby rýchleho upgradu, možného rozširovania siete a odstraňovania incidentov sa vyžaduje zjednodušená, agilná a odolná infraštruktúra, ktorá urýchľuje a uľahčuje konfiguráciu sietí a zavádzanie nových služieb.

Extreme Fabric Connect ponúka riešenie, ktoré nielen eliminuje ľudskú chybu, čím predchádza výpadkom, ale umožňuje aj segmentáciu, vďaka ktorej môže mať každé jedno zariadenie pripojené do siete vlastnú službu a segregáciu a každý užívateľ iné práva. „Extreme Fabric Connect predstavuje úplne nový spôsob budovania sietí. Predtým sme na zmeny v sieti potrebovali niekoľko týždňov. Dnes ich vďaka Extreme Fabric Connect dokážeme zaviesť v priebehu niekoľkých dní,“ uvádza Michal Dolejší, Systém Engineer zo spoločnosti Veracomp.

Extreme Fabric Connect

Extreme Fabric Connect je skutočne inovatívne riešenie s množstvom výhod, ktoré ho odlišujú od konkurencie. Z jeho mnohých predností sme vybrali 9 najhlavnejších:

  1. Viac ako samotná náhrada Spanning Tree

Extreme Fabric Connect ponúka viac než jednoduché viaccestné smerovanie na vrstve L2. Poskytuje plnú šírku požadovaných integrovaných služieb vrátane virtualizovaných služieb na vrstve L2, virtualizovaných služieb na vrstve L3 (s viacnásobnými inštanciami virtuálneho smerovania a odovzdávania) a plne optimalizovaných služieb IP Routing a IP Multicast. Aj preto umožňuje organizáciám postupne prechádzať z radu tradičných prekryvných sieťových technológií ako STP, OSPF, RIP, BGP a PIM a namiesto toho poskytovať všetky služby prostredníctvom jedinej technológie. Výsledkom je bezprecedentná miera zjednodušenia a vysoká úroveň odolnosti siete.

2. Nielen pre dátové centrá

Mnoho sieťových virtualizačných technológií je určených výhradne pre dátové centrá. Extreme Fabric Connect sa uplatňuje v celej sieti, kde poskytuje jednotný, komplexný model na poskytovanie služieb.

„S využitím Fabric Connect môžete využiť výhody virtualizácie v celej kampusovej sieti aj v geograficky rozptýlených pobočkách. Služby je následne možné ľahko zriaďovať priamo na koncových bodoch, kde sa pripájajú užívatelia a aplikácie, čo zvyšuje rýchlosť a akcieschopnosť,“ hovorí M. Dolejší.

  • Skrátenie času potrebného na poskytovanie nových služieb vďaka ich zriaďovaniu iba na okraji siete

Fabric Connect si vyžaduje konfiguráciu nových služieb alebo úpravu už existujúcich len na okraji siete, čím eliminuje na chyby náchylné a časovo náročné nastavovanie služieb na úrovni celej siete. Teraz možno zavádzať nové služby alebo meniť nastavenia už existujúcich v poriadku dní namiesto týždňov či mesiacov. Fabric Connect taktiež ponúka novú úroveň flexibility pri návrhu sietí. Umožňuje vytvoriť aj ľubovoľnú topológiu na vrstve L2, L3, prípadne ich kombináciu – kdekoľvek je k dispozícii ethernetové pripojenie.

  • Natívna podpora prepojenia dátových centier – Data Center Interconnect

Zákazníci stále častejšie hľadajú sieťové virtualizačné riešenia, ktoré nie sú obmedzené na jediné dátové centrum. Extreme Fabric Connect ponúka kompletný konštrukt služieb, ktorý môže fungovať medzi geograficky dátovými centrami bez nutnosti prekryvných protokolov alebo zložitého spájania protokolov. To umožňuje zdieľanie zdrojov, bezproblémovú mobilitu virtuálnych strojov a skutočný režim active-active prepojenia dátových centier a ľubovoľných ďalších lokalít s ethernetovým pripojením.

  • Škálovateľný, odolný a ľahko spravovateľný IP Multicast bez PIM

Skupinové vysielanie (IP Multicast) zažíva svoj come-back. Spolieha sa naň rad technológií ako kamerový dohľad budúcej generácie, IPTV, digitálne podpisovanie, obrazy desktopov a finančné aplikácie. Extreme Fabric Connect ponúka škálovateľnú, spoľahlivú a efektívnu podporu skupinového vysielania bez náročnej konfigurácie, zavádzania a správy komplexného prekrytia smerovacieho protokolu, napr. PIM.

  • Bezpečnostné funkcie a možnosti utajenia

Extreme Fabric Connect ponúka plne integrované inštancie virtuálneho smerovania a odovzdávania. To v rámci siete umožňuje vytvárať rýchlo a ľahko privátne izolované IP siete, z ktorých alebo do ktorých nie je z iných častí siete prístup. To možno využiť v multitenantných prostrediach, napr. na letiskách, alebo na segmentáciu siete na posilnenie celkovej bezpečnosti úplným oddelením dôležitých obchodných informácií a zákazníckych údajov.

  • Bleskurýchla konvergencia (kratšia ako 1 s)

Eliminácia prekryvných protokolov má zásadný vplyv na konvergenčnú schopnosť siete. „Zákazníci využívajúci Extreme Fabric Connect zaznamenávajú trvanie obnovy kratšie ako 50 milisekúnd v celej sieti po výpadku jadra, spojenia alebo uzla. To predstavuje výrazné zlepšenie oproti konvenčným sieťam založeným na Spanning Tree/OSPF a zásadné zlepšenie v porovnaní s priemerným trvaním obnovy multicastových sietí s PIM.“

VeracompDay19 a Extreme Networks
Extreme Networks na VeracompDay19
  • Škálovateľnosť až do 16 miliónov unikátnych služieb

Rad sieťových virtualizačných technológií je založený na pôvodnej virtualizácii VLAN, čo sa obmedzuje maximálne na 4 096 jednotlivých služieb. Riešenie Extreme Fabric Connect, založené na štandarde Shortest Path Bridging, podporuje 24-bitovú hlavičku, ktorá umožňuje vytvoriť až 16 miliónov unikátnych služieb.

  • Základný stavebný kameň skutočne automatizovanej siete

V oblasti automatizácie sa stratégie spoločnosti Extreme zameriavajú v prvom rade na elimináciu zložitosti siete, teda na vytvorenie jednoduchého a flexibilného základu.Namiesto pridávania prekryvných sietí alebo dodatočných protokolov, a teda ďalšieho komplikovania oproti dnešnému stavu, abstrahuje Fabric Connect riadiacu vrstvu a otvára ju integráciou s orchestračnými a automatizačnými riešeniami, ako je napr. OpenStack,“ uzatvára Michal Dolejší.