Ako riešiť časté problémy providerov s nekoordinovaným nasadením kontajnerovej platformy?

|

Oplatí sa zamyslieť, ako je zvažovaná platforma kompatibilná s inými technológiami. Možnosť voľby a prípadné zmeny v použitých nástrojoch a využitie všetkého, čo je nielen dnes, ale i v budúcnosti k dispozícii, je zásadné.

IDC urobilo rozhovory s deviatimi organizáciami využívajúcimi jednu hlavnú kontajnerovú platformu na vývoj aplikácií, pričom zistilo, že toto riešenie prináša značnú ekonomickú výhodu. Prieskum zahŕňa priemerné ročné úspory vo výške 1,14 milióna EUR na 100 developerov a zvýšené tržby o 6,41 milióna EUR na organizáciu. Taktiež z neho vyplýva, že investícia do bezpečnej platformy založenej na kontajneroch, ktorá nie je viazaná na výrobcu, sa vypláca.

Výrazný posun cloud computingu viedol telekomunikačných operátorov k zdôrazňovaniu požiadavky na rýchlejší vývoj a nasadenie aplikácií a flexibilnejšiu inštaláciu pomocou virtualizácie. Čo však, ak je nasadenie kontajnerovej platformy nekoordinované a môže spôsobiť zdĺhavé procesy?

Časté požiadavky

 • jednotná platforma, ktorá bude vedieť koordinovať beh veľkého množstva kontajnerov, riešiť ich spustenie, distribúciu medzi rôznymi servermi a škálovaním
 • väčšia rýchlosť pri nasadení zmien v aplikáciách
 • zachovanie prevádzkových parametrov, najmä bezpečnosti a dostupnosti

Priebeh u vývojárov

Vývojári sú schopní odovzdať nové aplikácie alebo ich úpravy formou kódu vrátane prostredia v kontajneroch. Ten je prakticky nezávislý od okolitého sveta. Obrovskou výhodou je prenosnosť medzi rôznymi prevádzkovými prostrediami (firemná infraštruktúra, verejný cloud či zamestnancov počítač) a jasne definovanými závislosťami. Existencia kontajnerov však nestačí – je nutné ich spravovať, čo je úloha IT prevádzky.

Priebeh v IT prevádzke

IT tím začne budovať platformu na prevádzku kontajnerov. Počas budovania siahne po najčastejšej kontajnerovej platforme, ktorá je preň flexibilná. Očakáva platformu, ktorá bude vedieť koordinovať veľké množstvo kontajnerov, riešiť ich štartovanie, distribúciu medzi rôznymi servermi a škálovaním aplikácií. IT tím zistí, že mu aktuálna kontajnerová platforma nestačí. Potrebuje vyriešiť tieto požiadavky, a tak siahne po najpopulárnejšom orchestrárovi v Linux svete.

Výsledky

Vzniká tak  rýchlo dostupná, orchestrovateľná platforma prevádzky kontajnerov. Kontajnerizovaných aplikácií pribúda, platforma rastie, stáva sa z nej dôležitá súčasť firemného prostredia.

Ďalšie požiadavky IT tímov

 • potreba štandardného kontajnerového vybavenia
 • potreba verzií programovacích jazykov alebo nastavenia a zaistenie bezpečnosti, monitoring platformy a škálovanie

Ďalšie požiadavky vývojárov

 • automatizácia CI/CD procesov do platformy

Problémy

 • spoločným menovateľom je narastajúca prácnosť
 • zmeny v nástrojoch pre správu kontajnerov a ďalších komponentov prebiehajú veľmi rýchlo
 • vývojári chcú rýchlo vyvíjať a meniť prostredie
 • IT prevádzka nestíha ich požiadavky spracovávať
 • platforma sa stáva horšie udržiavateľnou až nebezpečnou
 • je závislá od niekoľkých odborníkov s vysokou kvalifikáciou

Riziká

Vzniká riziko, že jedného dňa prestane niečo fungovať a osoba s odbornou znalosťou nebude v dosahu. V lepšom prípade ju niekto aspoň čiastočne zastúpi, v horšom chyba zasiahne celý biznis.

Mýty a fakty

MÝTUS

Komunitné, nepodporované verzie technológií či produktov sú zdarma.

FAKT

Výsledkom je výrazne nákladnejšia implementácia ako pri technológiách od overeného či spoľahlivého partnera, kde v predprodukčnom štádiu je všetko pripravené na nasadenie do produkcie vrátane dostupnej technickej a vzdelávacej podpory partnera.

Dôvod 

 • komunitné verzie sa rýchlo menia
 • potreba často prevádzkovať zmeny v prostredí a aktualizovať 
 • nedostatok odbornej znalosti
 • viac práce s obsahom

MÝTUS

Kontajnery bez komplexnejšieho prístupu v podobe spolupráce a integrácie medzi vývojármi a odborníkmi z IT prevádzky sú postačujúce.

FAKT

Vzájomná závislosť vývojárov softvéru a IT prevádzky je nepopierateľná. Potreba DevOps princípu vás doženie.

Dôvod

 • časté kontajnery ako Kubernetes alebo iné podobné technológie nestačia
 • ich používanie nepokryje reálne požiadavky na vývoj a prevádzku aplikácií
 • CI/CD, Jenkins, Maven, Java, audit, SDN, security, multitenancy – to je len časť tém, ktoré budete v reálnej prevádzke riešiť
 • iba sofistikovaná platforma vám ich pomôže orchestrovať
 • pre vývojárov sú zaujímavé nové postupy a technológie ako serverless, AI/ML, sprostredkovanie služieb a API ďalším vývojárom

Riešenie

Kontajnerová platforma, ktorá spája všetky tieto aspekty a požiadavky na prevádzku aplikácií v kontajneroch do jedného celku.

Výsledok

 • zjednodušenie práce nielen vývojárom a IT prevádzke, ale predovšetkým:
 • umožnenie balansovania prevádzky
 • jednoduchá správa kontajnerov
 • koordinácia všetkých procesov
 • celá infraštruktúra a jej prostriedky sú pod kontrolou