Na lepšiu verziu ITShare.sk sa môžete tešiť už čoskoro. Pracujeme na nej.Tím Veracomp Slovakia

Ako sa podarilo prekonať výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v OT u významnej spoločnosti chemického priemyslu na Slovensku?

| , ,

Nárast digitalizácie v priemysle poskytuje detailnejšie údaje z priebehu automatizovaných procesov. Ich analýza umožňuje následnú optimalizáciu výroby. Nevyhnutnou samozrejmosťou je dnes prepojenie priemyselných systémov a informačných technológií, ale aj prelínanie ich kybernetického zabezpečenia.

Jedna z významných spoločností chemického priemyslu na Slovensku prešla niekoľkými etapami výstavby a transformáciami. Pôvodný výrobný program sa postupne rozširoval o špeciálne produkty organickej a anorganickej chémie. Dopyt po možnostiach sledovania prevádzok technológiami z diaľky v priebehu rokov rástol pričom súčasná pandemická situácia a stále rozšírenejšia práca z domu tento tlak iba zvyšuje.

Ako sa spoločnosti KFB Control, s. r. o., podarilo poskytnúť pre svojho zákazníka z chemického priemyslu spoľahlivé riešenie na monitorovanie celej prevádzky v rámci riadiacich a procesných sietí?

Na lepšiu predstavu, prečo bolo riešenie od Nozomi Networks ideálnym nástrojom na zabezpečenie celej výrobnej automatizácie, sme pre vás vytvorili case study, kde sme vyspovedali Ľuboslava Palkociho, Sales Managera zo spoločnosti KFB Control s. r. o.

Ľuboslav Palkoci, Sales Manager, KFB Control s. r. o.

Aké výzvy ste museli prekonať z hľadiska kybernetickej bezpečnosti v OT u zákazníka pôsobiaceho v priemyselnom prostredí?

Bežnou praxou pri nasadzovaní, úpravách ale aj modernizácii OT je projektový princíp. Dôsledkom toho je rozmanitosť riadiacich systémov nasadených na jednotlivých prevádzkach ako aj rozmanitosť ich dodávateľov/realizátorov.

Legitímnou snahou vlastníka je takúto rozmanitosť redukovať napríklad štandardizáciou požiadaviek na dokumentáciu. Keď si však uvedomíte, že životnosť OT je 20-30 rokov, je jasné že projektová dokumentácia nedáva ucelený a reálny obraz, aká je aktuálna vytaženosť technológie, čo všetko je jej súčasťou, čo s čím komunikuje, kto má k čomu prístup a podobne.

Prečo si vybrali riešenie od Nozomi Networks?

Nozomi Networks bezproblémovo integruje komplexné riešenie a za posledných 12 mesiacov je na špici rebríčka spoločnosti Gartner / Products In Opera- tional Technology (OT) Security Market. Spokojnosť zákazníkov s nasadením riešení od lídra v zabezpečení kybernetickej bezpečnosti pre Industrial Automation and Control systémy je ďalšou dominanciou Nozomi Networks.

Ako prebiehal proces implementácie?

Ide o pasívnu technológiu s minimálnym dopadom na samotnú prevádzku. Nasadenie je vďaka zabudovanej inteligencii relatívne jednoduchá záležitosť, konfigurácia je možná aj vo virtuálnom prostredí. Po inštalácii a prepojení fyzických zariadení umiestnených v priemyselných rozvádzačoch, prebieha centrálny manažment celého systému z jedného miesta.

Aké výzvy sa očakávajú v tejto oblasti v budúcnosti?

Netreba sa pozerať na budúcnosť ako na niečo, čo je veľmi ďaleko. To, čo tu dnes máme nastavené z hľadiska zákona o kybernetickej bezpečnosti, je presne tá budúcnosť, čo nás čaká. Budúcnosť je naplnenie toho, čo DNES máme zadefinované, čomu je potrebné sa DNES venovať.

Podniky realizujú kroky na celkové zlepšenie naplnenia tohto zákona, ale veľkou výzvou je nedostatočná pripravenosť a dostupnosť ľudských zdrojov. Každý podnik sa na to do istej miery môže pripraviť vypracovaním rozdielovej analýzy alebo správou o zhode s požiadavkami ZoKB.

Nasadenie produktov Guardian a CMC, je len prvý krok vo vzťahu k implementácii ZoKB. Riešenie od Nozomi Networks sa ukazuje ako vhodné na množstvo nedostatkov, a preto s ním určite počítame aj v budúcnosti.

CELÚ CASE STUDY SI MÔŽETE POZRIEŤ NIŽŠIE.