Ako sa Poľsku podarilo zdigitalizovať poľnohospodársky sektor?

|

Poľsko je jeden z najväčších európskych výrobcov potravín a v poľnohospodárskom sektore zamestnáva milióny ľudí. Ako súčasť EÚ musí dodržiavať spoločnú poľnohospodársku politiku a systém dotácií. Za vyplácanie dotácií, ako aj celkový rozvoj poľnohospodárstva je zodpovedná Poľská agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva (ARMA). S cieľom zlepšiť spôsob, akým poľnohospodári žiadajú o platby EÚ, sa zaviazala uskutočniť projekt digitálnej transformácie.

Ako sa im podarilo dosiahnuť až 99% prijatie žiadostí o platbu v prvom roku?

Každý rok dostáva ARMA 1,5 milióna žiadostí o platbu. Aby sa tieto aplikácie spracovávali efektívnejšie, agentúra sa rozhodla prejsť od papierového systému k online aplikácii. Znížili sa tým manuálne chyby a zjednodušilo sa aj ukladanie a analýza údajov.

Po vyhodnotení niekoľkých dodávateľov počas procesu obstarávania sa ARMA rozhodla spolupracovať s poskytovateľom podnikových open source riešení – so spoločnosťou Red Hat.

Konzultanti spoločnosti Red Hat pomohli vytvoriť podrobnú analýzu ich potrieb a potrieb ich príjemcov. Ponúkli inovatívne riešenia overené podrobnými testami a dôkazmi koncepcie za prijateľnú cenu.

Jadrom tejto platformy je podnikový operačný systém Red Hat Enterprise Linux, ktorý poskytuje stabilný a podporovaný základ na inovácie v oblasti IT. V tomto prostredí poskytuje kontajnerová platforma Red Hat OpenShift jedinečnú platformu v nasadzovaní a správe aplikácií v celej IT infraštruktúre agentúry.

ARMA okrem toho používa aplikačný server Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP), ktorý pomáha zabezpečiť vysoký výkon a škálovateľnosť aplikácií Java (TM) JBoss EAP, dopĺňa postupy DevOps a ponúka najnovšie komponenty na nepretržité testovanie a vývojové možnosti.

Z približne 1,35 milióna poľských poľnohospodárov, ktorí boli vyzvaní, aby prešli na novú žiadosť o online platbu, ARMA videla, že 99 % z nich používa digitálny proces už v prvom roku od jeho zavedenia

Red Hat digitalizacia polnohospodarskeho priemyslu

Red Hat OpenShift Container Platform taktiež pomáha agentúre zaistiť, aby jej online aplikácia na tento masívny posun reagovala a mohla tiež spĺňať budúce požiadavky na rast. Okrem toho OpenShift rieši bezpečnosť počas celého životného cyklu aplikácií automatizovanou inštaláciou, aktualizáciami a funkciami správy životného cyklu, aby sa zachovala bezpečnosť údajov vo veľkom rozsahu.

Vytvorené prostredie pre agilné a DevOps prístupy

Kľúčovou súčasťou tohto projektu je prechod ARMA na nové prístupy k vývoju a k nasadeniu aplikácií. Jeho IT prostredie založené na mikroprocesoch bolo vytvorené pomocou softvéru Red Hat a podporuje agilné a DevOps metódy, ktoré agentúre pomohli vytvoriť a udržiavať viac ako 40 aplikácií.

ARMA si týmto vytvorila aj cestu k budúcim dlhodobým časovým a finančným úsporám. Poskytovaním podnikových technológií s otvoreným zdrojovým kódom obmedzila svojim technologickým pracovníkom prístup k poskytovateľom služieb a softvéru tretích strán. Úspech nového prístupu ARMA by taktiež mohol pomôcť prilákať investície na dosiahnutie podobných výsledkov a nákladovej efektívnosti v iných oblastiach agentúry.

Red Hat- Ako sa Poľsku podarilo zdigitalizovať poľnohospodársky sektor

Analýza, ktorú vykonali na konci roka 2018, ukázala, že skrátili čas uvedenia na trh z 3 – 4 mesiacov na 2 – 3 týždne a ušetrili 62 miliónov eur.

Príchod nových talentov a zvýšenie reputácie

Prechod z pôvodných papierových procesov na moderné online aplikácie pomohol spoločnosti presadiť sa aj v Poľsku ako líder v digitálnej transformácii. Zvýšená reputácia pritiahla ambiciózne talenty v oblasti IT. Zdvojnásobil sa počet zamestnancov, čo prinieslo skutočnú dynamiku. Môžu tak čo najlepšie využívať investície a udržiavať tento model vnútorného rozvoja aj naďalej.