Ako sa Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre podarilo zefektívniť správu IT incidentov?

|

CASE STUDY: Pri správe rozsiahleho a komplikovaného IT prostredia, aké má vo svojej pôsobnosti IT oddelenie UKF, je najčastejším problémom rýchlosť a zložitosť získania potrebných informácií. V prostredí, kde sa pohybuje niekoľko tisíc užívateľov (profesorov, študentov a iný personál), sa každú chvíľu objaví bezpečnostný incident. Ak sa ihneď nevyrieši, ohrozí vzdelávací a výskumný proces na univerzite. Preto sa rozhodli pre kritickú infraštruktúru zaviesť centrálnu logovaciu platformu od LOGmanagera, na ktorej sú schopní rýchlo a efektívne vyhľadať požadované informácie a následne zamedziť akejkoľvek neželanej činnosti, výpadkom či nebodaj odcudzeniu časti infraštruktúry. Ako prebiehalo nasadenie a čo všetko im to prinieslo sa dočítate v ich správe.

ZDROJ: logmanager.cz

Správa logov