Akú úlohu hrajú dáta v dnešnom digitálnom svete?

|

Či už vytvárate novú mobilnú aplikáciu, webovú službu alebo robíte zmeny v dodávateľských a distribučných reťazcoch, tieto inovácie sú dodávané prostredníctvom softvéru. Spoločnosti však zisťujú, že údaje sú čoraz dôležitejšou súčasťou týchto nových digitálnych záležitostí. Aby však podniky zostali v
dnešnom svete softvéru v kurze, musia rýchlo a bezpečne zvládnuť získať relevantné údaje ľuďom, ktorí ich potrebujú. Ako, čo najlepšie a najbezpečnejšie zvládnuť dátové prostredie?