Členovia tímu SOC (security operations center) bojujú s vyhorením, preťažením a chaosom

|

Zatiaľ čo niektoré organizácie zvýšili svoj budget do strediska bezpečnostných operácií (SOC), celkové zisky boli aj tak slabšie a prišlo k viacerým zhoršeniam. Prieskum, ktorý uskutočnil inštitút Ponemon Institute zistil, že 60% členov tímu SOC zvažuje zmenu svojej kariéry alebo opustiť aktuálne zamestnania z dôvodu vyhorenia. Prieskum sa uskutočnil v marci a apríli 2020 a oslovil odborníkov v oblasti IT a IT bezpečnosti v organizáciách, ktoré majú SOC. Na druhej strane až 72% respondentov hodnotí investície do SOC ako zásadné a dôležité pre celkovú stratégiu kybernetickej bezpečnosti svojej organizácie, medziročne až o 5%. Viac info nájdete v článku.

ZDROJ: helpnetsecurity.com

investovanie do SOC