eGroup Solutions, a. s. sa stal novým partnerom ITshare

|

Takmer 90% firiem, ale aj súkromných osôb, nemá svoje dôležité dáta v potrebnej miere chránené a z nich minimálne polovica ani netuší, prečo by to vôbec mala robiť. Tu niekde pramení zameranie a špecializácia eGroup Solutions. Do konceptu správy a ochrany dát pribudli aj aplikácie pre ich dohľad a podporu pri ich správe a dnes eGroup Solutions stojí na pevných pilieroch, ktoré prostredníctvom najmodernejších technológií, kvalitných služieb, flexibilných riešení a spoľahlivej prevádzky tvoria koncept, ktorý je najbližšie k nulovému výpadku.

Sme hrdí, že ich môžeme privítať ako nášho ďalšieho partnera, vďaka čomu budete môcť sedovať ich novinky z oblasti IT aj u nás.

EGroup ako partner ITshare