IT gossips podcast

Richard Kiškováč: Prečo je na Slovensku nedostatočný počet IT špecialistov a dôraz na kybernetickú bezpečnosť

Richard Kiškováč: Prečo je na Slovensku nedostatočný počet IT špecialistov a dôraz na kybernetickú bezpečnosť

Jakub Jamnický: Sú nemocnice počas pandémie vo väčšom kybernetickom riziku

Jakub Jamnický: Sú nemocnice počas pandémie vo väčšom kybernetickom riziku?

IT gosspis Marián Illovský

Richard Kiškováč: Prečo Security Manažéri nemajú dostatočnú podporu od vedenia spoločnosti?

IT gossips Richard Kiškováč

Marián Illovský: Ako začať, aby ste boli v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti