IT gossips podcast

UŽ ČOSKORO sa môžete tešiť na podcast z IT sveta s názvom IT gossips!

Preberať sav ňom budú najdôležitejšie veci súvisiace s IT, kybernetickou bezpečnosťou u jednotlivcov, ale aj v spoločnostiach. Podcast moderujú dve ženy, ktoré majú chuť a záujem porozprávať sa s hosťom do hĺbky o reálnychproblémoch v IT svete. V uvoľnenej atmosfére, bez okázalosti a propagácie značiek. To je IT gossips!

Aby vám nič neuniklo, sledujte nás na sociálnych sieťach. 🙂