Kompletná rekonfigurácia AP-čiek s technológiou Ekahau v celom českom areály RAKONA len za 14 dní

| ,

Akciová spoločnosť MST so sídlom v Českej republike, ale pôsobiaca aj na slovenskom trhu je autorizovaným a výhradným dodávateľom významných výrobcov meriacej a štúdiovej techniky už niekoľko rokov. Ich zákazníci pôsobia vo viacerých segmentoch od zdravotníctva, cez školstvo, finančný sektor, až po priemyselné odvetvie.

Medzi ich nedávne zákaznícke veľké projekty patrí rozsiahla analýza a rekonfigurácia bezdrótovej siete Wi-Fi v areáli spoločnosti RAKONA v Rakovníku. Existujúce riešenie nespĺňalo nové štandardy a stále náročnejšie požiadavky na Wi-Fi sieť spojenú s modernizáciou koncových zariadení. Pomocou rekonfigurácie, premiestenia a doplnením AP bolo potrebné sa čo najviac priblížiť optimálnemu pokrytiu s požadovanými parametrami pre jednotlivé sektory. IT inžinierom sa všetko podarilo skompletizovať za 14 dní.

PREČO RIEŠENIE EKAHAU CONNECT?

👉 Poskytnutie uceleného riešenia ako pre Wi-Fi Site Survey, tak aj pre následnú prácu s už inštalovanými AP

👉 Možnosť doplánovať a následne verifikovať nasadené riešenie nasadenia AP

👉 Rýchla automatizovaná survey sľahkým HW iPad

👉 Spracovanie a úprava umiestnenia AP v osvedčenom prostredí SW Ekahau Pro

AKÉ VÝHODY IM TO PRINIESLO?

👉 Spoľahlivá wifi sieť zodpovedajúca novým technológiám

👉 Eliminácia rušenia detekciou interferencií pomocou spektrálneho analyzátora a následné úpravy nastavenia AP

👉 Optimalizované pokrytie pre rôzne požiadavky vychádzajúce z charakteru daného priestoru (kancelárie, sklady, výrobné priestory).

👉 Kompletný reporting o nasedných AP-čkách

Viac informácií o riešeniach EKAHAU sa môžete dočítať aj TU.