Ktoré krajiny majú najhoršiu a najlepšiu kybernetickú bezpečnosť?

|

V minulom roku sa štúdia zamerala na 60 krajín a zistila obrovské rozdiely v mnohých kategóriách, od miery škodlivého softvéru po právne predpisy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. V skutočnosti ani jedna krajina nebola „špičkou triedy“ vo všetkých smeroch. Všetky krajiny, ktoré sa analyzovali, potrebovali značné zlepšenia. Ako je na tom naša Slovenská repubublika?

ZDROJ: comparitech.com

Ktoré krajiny majú najhoršiu a  najlepšiu kybernetickú bezpečnosť?