Nedávne ransomware útoky na španielske spoločnosti a kanadský vládny sektor poukazujú na slabiny v IT bezpečnosti

|

Ransomware sa opäť dostal na titulné stránky španielskych a kanadských médií, po tom ako sa kybernetickým útočníkm podarilo zaútočiť na španielske spoločnosti, vrátane Cadena Sociedad Española de Radiodifusión (SER), najväčšej rozhlasovej siete v krajine a infikovať aj vládne systémy v riedko osídlenom kanadskom území Nunavut. Podľa prieskumov spoločnosti Trend Micro, ransomware útoky boli v prvej polovici roka 2019 vyššie v porovnaní s druhou polovicou roku 2018. Obeťmi však nie sú len jednotlivci a podniky, ale aj miestne samosprávy, ktorým chýbajú komplexné bezpečnostné systémy. Trend Micro poukazuje na tri základné princípe, ktorých by sa mali jednotlivé spoločnosti, jednotlivci a vládny sektor držať.

ZDROJ: trendmicro.com

Ransomweare utoky na spanielske spolocnosti a kanadsky vladny sektor