Na lepšiu verziu ITShare.sk sa môžete tešiť už čoskoro. Pracujeme na nej.Tím Veracomp Slovakia

Nie ste si istí či dostatočne spĺňate požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti? Príďte sa o tom 24. marca presdvedčiť na konferenciu v Bratislave.

| , ,

Do 1. apríla musia mať stovky firiem a štátnych inčtitúcií prijaté bezpečnostné opatrenia. Vyžaduje to zákon o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018), ktorý zaviedol základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Konferencia vo Vienna House Easy, ktorá sa uskutoční 24 .marca vám pomôže usistiť sa, či sú vaše opatrenia na ich naplnenie dostačujúce.

Koho všetkého sa zákon o kybernetickej bezpečnosti týka?

Náležitú pozornosť povinnostiam tohto zákonu musia venovať všetci prevádzkovatelia základných služieb (napr. z oblasti bankovníctva, dopravy, energetiky, digitálnej infraštruktúry, pošty, farmaceutického, metalurgického a chemického priemyslu a zdravotníctva), ale aj poskytovatelia digitálnych služieb (napr. online trhoviská, internetové vyhľadávače a cloud computing služby poskytované právnickou osobou alebo fyzickou osobou).

Či sa na vás zákon vzťahuje si môžete preveriť aj priamo na stránke NBÚ.

Čo vám hrozí ak nesplníte požiadavky zákona?

V prípade nedodržania požiadaviek a následného porušenia povinností, ktoré ustanovuje ZKB, môže NBÚ udeliť sankcie jednotlivým prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby, najviac však 300 000 €. V každom prípade NBÚ posudzuje závažnosť správneho deliktu, najmä spôsob, akým bol spáchaný, jeho trvanie, dôsledky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný“, uvádza Ervín Šimko z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Čo sa na konferencii dozviete?

Jednotliví odborníci z IT brandže svojimi príspevkami prinesú zaujímavé pohľady na problematiku kybernetickej bezpečnosti. Štartujúcou témou, kde treba začať, aby ste boli  v súlade so zákonom a ako k tomu pristupuje auditor bude mať Ivan Makatura, Generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Ďalej sa na konferencii budú rozoberať jednotlivé skúsenosti s rozličnými technológiami, ktoré predstaví Ján Ryneš a Tomáš Barta, Channel Sales Executive z Veracomp s.r.o., ale aj Miroslav Knapovský, CISSP, CEH, CCSK, Security Solution Architect zo Sirwisa s.r.o.

Účastníci sa môžu tešiť aj na panelovú diskusiu. Pre tento koncept sme sa rozhodli, pretože je naším cieľom prinášať pridanú hodnotu aj vo forme obsahu na našich konferenciách. Sme vždy radi, keď dostávame späť pozitívne feedbacky. Koncom marca konferencia vnesie do sály rôzne pohľady na Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Určite  sa účastníci majú na čo tešiť , hovorí Naďa Bogdányi, Head of Marketing Department, Veracomp Slovakia.

Medzi hosťami v panelovej diskusii bude napríklad Ervín Šimko, Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Jana Puskáčová, Manažérka bezpečnosti z MOL IT&Digital GBS Slovensko a Štefan Pilár, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala, ktorý sa na problematiku pozrie z právnického hľadiska.

Celú konferenciu bude moderovať a sprevádzaťOndrej Kováč, IT Security Consultant z Alison Slovakia.

Ako sa môžete registrovať?

Keďze kongerenciu zastrešuje distribútor s pridanou hodnotou Veracomp Slovakia, registrácia prebieha priamo na ich stránke veracomp.sk. Po prihlásení vám príde potvrdzujúci email o vašej účasti.

Konferencia o ZKB z júna 2019 v hoteli Gate One v Bratislave