Novela o kybernetickej bezpečnosti nadobudne účinnosť od 1. augusta

|

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá odbúrava byrokraciu a prináša so sebou aj hŕstku nových nástrojov. Účinnosť nadobudne 1. augusta 2021.

Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády, ale aj z požiadaviek Európskej únie. V schválenej novele sú zapracované aj viaceré pripomienky, ktoré vypracovala odborná verejnosť z radov IT sektora.

Novela tiež zohľadňuje odporúčania 5G Toolboxu, ktorý počíta s príchodom novej technológie sietí 5. generácie a s ňou spojenými bezpečnostnými rizikami. Toolbox odporúča detailnú analýzu rizík vo vzťahu k dodávateľom kritických produktov a služieb. Po posúdení rizík nasleduje aplikácia nevyhnutných opatrení vrátane vylúčenia dodávateľa z dodávateľského reťazca.

ZDROJ: nbu.gov.sk