Prečo ochrana energetických, vodných a ropných infraštruktúr potrebuje zmenu?

|

Bezpečnosť je v priemyselnom odvetví, bohužiaľ, čoraz viac problematická, keďže na trh vstupuje viac a viac zariadení priemyselného riadenia a podniky sa stávajú súčasťou väčšieho a vzájomne závislého dodávateľského reťazca. Podľa odborníkov zo spolčočnosti Tend Micro je nevyhnutné, aby sa IT oddelenie prepojilo s IT odelením a podniky zavádzali inteligentnejšie riešenia.

ZDROJ: trendmicro.com

Ochrana energetických, vodných a ropných infraštruktúr potrebuje zmenu