Na lepšiu verziu ITShare.sk sa môžete tešiť už čoskoro. Pracujeme na nej.Tím Veracomp Slovakia

Petr Janda: Stojíme na začiatku úplne novej výzvy, ktorá nás posunie na vyšší level

| ,

Za spoločnosťou Veracomp, IT distribútorom s pridanou hodnotou na Slovensku a v Čechách, stojí už niekoľko rokov jej CEO Petr Janda. V súvislosti so skutočnosťou, že spoločnosť podpísala dohodu o predaji celej distribútorskej siete Veracomp Group globálnemu IT hráčovi Exclusive Networks, prichádzajú nové výzvy, ktoré môžu vyvolať vo vnútri firmy rozličné pocity, ale aj očakávania. Ako sa konfrontovať so všetkými zmenami a procesom onboardingu na nové interné systémy a čo to vlastne pre celú firmu, ale aj zákazníkov a partnerov znamená?

Prečítajte si rozhovor, v ktorom sme vyspovedali Petra Jandu, CEO Veracomp, s. r. o., a Veracomp Slovakia.

Petr, aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa dozvedel, že Veracomp odkúpi globálny hráč Exclusive Networks?

Úprimne, bolo to prekvapenie. Trochu som sa bál, pretože každá zmena prirodzene vyvoláva obavy. Následné rokovania nás však presvedčili o tom, že pre našu spoločnosť to bude jednoznačne krok vpred.

Keď sa spätne pozrieme do minulosti, Veracomp fungoval ako SkyVera a ešte predtým ako SkyNet, kde si tiež pôsobil ako CEO. Musel si už teda prejsť určitým onboardingom na nové interné systémy a rebranding. Sú tvoje terajšie pocity porovnateľné s tými dávno alebo je to iné?

Sú úplne odlišné. Keď sme  v roku 2009 zakladali novú spoločnosť  SkyNet-Veracomp, nešlo ani tak o rebranding, ale skôr o branding, keďže sme začínali od nuly. Až po niekoľkých rokoch sa robil prvý rebranding na SkyVera. Neskôr, keď sme sa stávali Veracompom a zlaďovali celý CEE región do jednotných farieb, prebehol groupový rebranding, čo bol taký prvý oficiálny veľký rebranding.

Nič z toho sa však nedá porovnať s tým, čo sa deje teraz. Vstup do Exclusive Networks sa týka hlavne veľkosti, keďže Exclusive Networks je skutočne globálny líder a hráč. Celková zmena pre firmu sa nedá porovnať s ničím, čo sa dialo doteraz. Ja sa na túto zmenu veľmi teším, pretože prinesie výraznejšie pozitíva.

Keď ti oznámili túto novinku, museli ste to ešte celkom dlho držať v tajnosti pred zamestnancami. Bolo pre teba náročné mlčať?

Bolo to neuveriteľne ťažké. Myslím si, že to bola jedna z najťažších vecí, ktorú som prežíval. Veľa ľudí pracovalo na nejakých projektoch a ja som vedel, že sa určite budú meniť alebo zastavovať, no nemohol som s tým nič urobiť. Do poslednej chvíle nebolo úplne jasné, či k obchodu dôjde. Aj keď bola vôľa z oboch strán, pokiaľ veci nie sú oficiálne, nesmie sa o nich hovoriť.

Cítil si sa ako tajný agent, ktorý musí tiež veľa vecí držať v tajnosti?

To asi nie (smiech), ale tým, že sa v našej firemnej kultúre neustále hovorí o transparentnosti a úprimnosti, prišlo mi to chvíľami naozaj veľmi nefér.

Ako reagovali zamestnanci po oznámení?

Rátal som s tým, že reakcia môže byť všelijaká. Pokiaľ si však spomínam, bola to zmes pozitívneho a neutrálneho prijatia. Nezaznamenal som nejakú výrazne negatívnu reakciu. Mnohí to vnímali ako významný krok vpred a hodnotili pozitívne, že niekto taký veľký prejavil o nás záujem. Neutrálne sa k tomu postavili ostatní v zmysle, že vidia nejaké príležitosti, ale aj nástrahy, ale veria lokálnemu manažmentu, ktorý ostane rovnaký ako predtým, a pre zamestnancov sa nebudú meniť podmienky a kultúra firmy.

Najväčšie obavy boli asi z toho, že sa zmení práve firemná kultúra. Keďže sme však od Exclusive Networks mali jasne deklarované, že ich kultúra je veľmi podobná našej, išlo už len o dôveru ľudí, že náš manažment to dokáže udržať.

Predsa len, aj keď kultúra ostáva rovnaká, víziu a misie majú iné. V čom vidíš najväčšie odlišnosti?

Najväčší rozdiel vidím vo veľkosti. Dnes má Exclusive Networks kancelárie v 50 krajinách sveta, je to neporovnateľné s tým, čo sme zažívali predtým. Je logické, že takáto veľká spoločnosť sa musí riadiť trochu iným systémom. Určite nás čaká viac pravidiel, ktoré budeme musieť dodržovať, najmä čo sa týka financií. Na druhej strane to prinesie úplne nové možnosti v oblasti rozvoja produktov, čo je zároveň jedna z najviac očakávaných zmien. Taktiež finančná stabilita takéhoto veľkého hráča je na úplne inej úrovni.

Čo sa týka vízie a misie, v Q1 Exclusive Networks predstavil novú misiu, ktorú so sebou priniesol aj nový CEO Jesper Trolle, ktorý nastúpil práve v období, keď prebehla naša akvizícia. Inak povedané, vízia a misia sú nové nielen pre nás, ale aj pre celý Exclusive Networks. Prežívame teda všetko spoločne aj s ďalšími členmi Exclusive Group. Vízia a misia, ktorú Jesper Trolle ohlásil, je nám veľmi blízka. Je zameraná na budúcnosť a inovácie. Firemná kultúra ostáva viac-menej nezmenená.

Ako je teda presne zadefinovaná nová vízia a misia?

Spoločnou víziou je budovať plne dôveryhodný digitálny svet pre všetkých – jednotlivcov či spoločnosti. Našou misiou je stať sa medzinárodne dôveryhodnými špecialistami na digitálnu infraštruktúru.

Prebiehajú už niektoré zmeny? V akom je to momentálne štádiu?

Všetko sa deje závratným tempom.  V podstate posledné 3 mesiace prebieha v rámci manažmentu masívny proces transformácie našej firmy do štruktúr Exclusive Networks, a. s., a to najmä v oblasti financií a reportingu, pretože to sú veci, ktoré musíme nastaviť čo najskôr. Postupne sa k tomu pridávajú ďalšie oblasti ako risk and compliance, vendor manažment a celkom rýchlym tempom sa robia zmeny aj v marketingovej oblasti.

Zvládajú zamestnanci túto zmenu? Sú to predsa len ľudia, ktorí tu pracujú viac ako 5 rokov. Takáto prudká zmena im nemusí byť vôbec príjemná.

Myslím si, že áno, pretože zamestnancov nezasiahla ešte žiadna konkrétna zmena. Lokálny manažment to dokáže filtrovať tak, že zamestnanec skoro nič nepociťuje. A to je vlastne to, čo sme chceli – aby zmeny pre našich zamestnancov boli čo najmenšie a mohli sa ďalej sústrediť na to, čo je ich hlavným zameraním.

A čo partneri a zákazníci? Čo to znamená pre nich? Aké zmeny ich čakajú?

U nich sa v podstate neudialo nič, čo by nejako výrazne pocítili. Čo však asi pocítia ako prvé, budú veci ohľadom vendor manažmentu. Sila akvizície sa prejaví v tom, že budeme mať možnosť podpísať nové kontrakty s ďalšími výrobcami. Prvým je Citrix, ktorý sme prednedávnom podpísali a máme novú distribučnú zmluvu pre Slovensko. Táto spolupráca vznikla práve akvizíciou Exclusive Networks. Budú pribúdať aj ďalšie produkty, takže partneri pozitívne pocítia ponuku zo širšieho portfólia produktov.

Na čo sa veľmi tešíme, je, že budeme môcť byť integrovaní do tzv. X-OD platformy, čo je platforma, ktorá umožňuje presun capexových nákladov do opexových pre našich partnerov a zákazníkov. Zjednodušene povedané, ide o platformu, ktorá rieši subskripčný model bez ohľadu na to, či to výrobca ponúka alebo nie.

Máme v pláne byť integrovaní v ďalšom roku. Bude to veľká zmena pre našich partnerov, pretože im ponúkneme úplne nový pohľad na biznis.

S finančným oddelením pripravujeme spoluprácu na nových finančných produktoch, aby sme mohli ponúknuť partnerom nové spôsoby financovania. V oblasti presalesu zase plánujeme kooperáciu na úrovni CEE regiónu, ako aj celého Exclusive Group v rámci professional services, kde bude k dispozícii úplne nový katalóg služieb, z ktorých sa bude môcť vyberať.

Očakáva sa, že s tým bude spojený aj rýchlejší rast v biznise a tržbách?

My sme už vlastne pred spojením s Exclusive Networks nabehli na dosť ambiciózny plán v podobe minimálne 15 % medziročného rastu a na tom sme sa dohodli aj s Exclusive Networks. Toto je plán aj na nasledujúce 3 roky, takže to nie je pre nás žiadna novinka. Je to vec, na ktorú sme zvyknutí.

Môžeš nám prezradiť, na ktoré výzvy sa tešíš najviac a na ktoré najmenej?

Na čo sa teším, je, že spolupráca s takou veľkou spoločnosťou prináša v mnohých oblastiach vysokú dávku profesionality. To znamená, že sa budem stretávať s ľuďmi, ktorí sú naozaj obrovskými profesionálmi vo svojom odbore a umožnia nám nastaviť lokálne veci tak, aby boli čo najmodernejšie a najefektívnejšie. Budeme môcť zdieľať ich know-how a skúsenosti z mnohých krajín a učiť sa navzájom, čo prinesie firme úplne nové možnosti.

Čoho som sa mierne obával, je, že nás budú čakať prísnejšie pravidlá z hľadiska administrácie. Aj v tejto oblasti sa však nakoniec ukázalo, že to nebude mať negatívny dosah, je to skôr výzva, ako sa v interných systémoch môžeme posunúť na kvalitnejšie fungovanie.

A to, čo nás čaká do budúcna ako výzva pre distribútora, je, že v rámci portfólia budeme mať medzi sebou kompetitívne produkty. To znamená, že sa budeme musieť vyrovnať s tým, že už si konkurujeme navzájom aj interne.

Zmení sa nejako tvoja pozícia vo firme? Budeš sa držať vyslovene len na pozícii CEO alebo budeš sedieť aj na „manažérskej stoličke“?

Zmení sa, pretože moja zodpovednosť bude rozprestretá medzi viacerými oddeleniami. Z dôvodu už spomínanej veľkosti tu bude oveľa viac stakeholderov, čiže jednu vec bude potrebné konzultovať s viacerými ľuďmi.

Moja rola sa určite zmení v tom, že sa budem musieť venovať viac tejto činnosti, teda komunikácii s korporáciou. Zároveň nechcem a nemôžem stratiť lokálny kontakt s firmou, pretože to by bolo to najhoršie, čo sa môže stať. Mojou úlohou bude reprezentovať naše záujmy a získať z korporácie to najlepšie, čo sa dá, a sústrediť sa na to, že ja budem tým spojovníkom medzi korporáciou a lokálnym fungovaním firmy.

Je o tebe známe, že rád mentoruješ. Prednášaš aj na škole MBA v Pardubiciach. Plánuješ toto mentorovanie využiť aj v rámci Exclusive Networks?

Je to viac ako prianie, uvidíme, aká bude realita. Prednášanie mám vo všeobecnosti rád, takže chcel by som v tom pokračovať a vrátiť sa do stavu pred dvoma rokmi, keď som viac času venoval aj prednáškam vo vnútri firmy. Prináša mi to veľa pozitívnych pocitov, takže nechcel by som sa toho vzdať.

Čo je tvojím snom po osobnej a pracovnej stránke?

Moji synovia ma označujú slovom boomer a keďže som typický predstaviteľ tejto generácie, mám také klasické prianie. Čo sa rodiny týka, aj keď sme si veľa vecí už splnili, bol by som rád, keby sa mladší syn dostal na školu, ktorú si vybral, a aby starší syn doštudoval. Úprimne si prajem, aby boli spokojní so svojím životom. Majú svoju vlastnú predstavu a ja chcem, aby boli šťastní bez ohľadu na to, čo si o tom budem myslieť ja. 🙂

Po pracovnej stránke je to jasné. Stojíme na začiatku úplne novej výzvy, ktorá nás posunie na vyšší level. Mojím prianím je, aby sme sa dobre integrovali a  premenili všetky naše priania do reality, a to tak v Čechách, ako aj na Slovensku, a aby sme vybudovali veľkú a úspešnú spoločnosť, kde ostáva rovnaká kultúra a ľudia chodia do práce s radosťou a nadšením.