Poznáte 3 základné stratégie kybernetickej bezpečnosti?

|

ZDROJ: fortinet.com

Ako spoločnosti rastú a stávajú sa úspešnejšími, pripájajú k internetu viac a viac zariadení a aplikácií. Vedúci predstavitelia musia preto prehodnotiť svoj prístup kybernetickej bezpečnosti a riadiť sa vopred nastavenými stratégiami. To čiastočne vysvetľuje aj fakt, prečo výdavky na kybernetickú bezpečnosť neustále rastú a podľa IDC by mohli do roku 2022 dosiahnuť celosvetovo 120, 81 miliárd eur. Aj napriek tomu počítačová kriminalita stojí podniky približne dvakrát toľko, ako sú ich celkové výdavky na bezpečnosť.