Prečo spojiť IT prostredie s OT prostredím?

|

Dnešné výrobné prostredie sa čoraz viac digitalizuje, čo zaisťuje rýchlejšiu reakciu na meniace sa požiadavky trhu a maximálnu účinnosť zariadení a procesov. Napriek týmto výhodám musia výrobcovia vziať do úvahy aj riziko, ktoré táto úroveň prepojenia môže predstavovať pri kritických operáciách. Na vytvorenie efektívneho zabezpečenia je potrebné spojiť IT bezpečnosť s OT a využiť synergiu už aplikovaných a overených postupov z IT sféry, čo kedysi tak nebývalo.

ZDROJ: fortinet.com

Prečo spojiť IT prostedie s OT prostredím?