Proofpoint uzavrela zmluvu o odkúpení spoločnosti ObserveIT. Aké zmeny im to prinesie?

| ,