Na lepšiu verziu ITShare.sk sa môžete tešiť už čoskoro. Pracujeme na nej.Tím Veracomp Slovakia

Radoslav Červený: „Cloud nie je iba poskytnutý výkon, bezpečnosť či kapacita úložiska.“

| , ,

V posledných rokoch sú spoločnosti prístupnejšie a otvorenejšie k presunu svojich firemných dát a IT služieb do cloudu a privátny, verejný alebo hybridný cloud je už prirodzenou súčasťou podnikových infraštruktúr. Cloudové služby sú dnes bežnou súčasťou aplikačných riešení, pričom ich prínosy oceňujú firmy naprieč segmentmi, a to bez ohľadu na veľkosť. Aké kľúčové výhody prináša cloud do firiem a korporácií a aké sú neopodstatnené obavy zo strany zákazníkov? Vyspovedali sme Radoslava Červeného, senior IT konzultanta zo spoločnosti eGroup Solutions, a. s. 

Ako vy osobne vnímate situáciu na trhu z pohľadu cloudu? Rastie obľuba cloudových služieb?

Vnímam to ako celosvetový trend a rovnako to vidia aj naši zákazníci. Princíp je ten, že všetci zákazníci majú tendenciu venovať sa svojmu primárnemu biznisu a nehľadieť na starosti okolo dostupnosti IT infraštruktúry. Nechcú sa starať o IT oddelenie alebo nadmieru zaťažovať manažment v tejto oblasti. IT vyhľadávajú skôr ako službu na podporu svojho podnikania.

Či už je to infraštruktúra, alebo samotné podnikové aplikácie, ktoré v nej bežia, zákazníci ich chcú mať k dispozícii nonstop a súčasne mať možnosť jednoduchým spôsobom priebežne nasadzovať ich nové verzie, prípadne do nich pridávať novú funkcionalitu, a to bez nutnosti odstávok. 

Vo februári tohto roka ste sa stali Red Hat Advanced Business Partner so špecializáciou na infraštruktúru – dátovú aj cloudovú. Čo vás k tomu viedlo a čo to pre vás znamená? 

Už predtým sme v určitej miere spravovali tieto riešenia, aj keď sme neboli partnerom Red Hat. Mnoho našich zákazníkov využíva IBM riešenia a po tom, čo došlo k zlúčeniu spoločností Red Hat a IBM, prišlo nám to ako prirodzený krok. Teraz dokážeme zastrešiť komplexnú podporu riešení oboch značiek, lepšie reagovať na požiadavky klientov, prichádzame s návrhmi na optimalizáciu ich infraštruktúr, a to všetko vyplýva zo vzájomnej spolupráce s Red Hat a IBM.

Vieme nájsť riešenia pre našich zákazníkov, ako efektívne zastrešiť ich IT v prípade on-premise/bare-metal, a to všetko od dodania, inštalácie hardvérových zariadení, nasadenia a správy celej infraštruktúry na akejkoľvek platforme až po middleware vrstvu a takisto prípadnú integráciu s verejným cloudom vo forme hybridného riešenia.

Aké sú kľúčové výhody, pre ktoré cloud odporúčate svojim zákazníkom? 

Výhod, ktoré ponúka cloud, je viacero. Ako som už spomenul, je to najmä možnosť venovať sa primárne svojmu strategickému biznisu alebo upriamiť pozornosť na vývoj softvéru. Cloud nám otvára možnosti zníženia investičných nákladov do IT oblasti, garantovanú vysokú dostupnosť služieb, okamžitú dynamickú škálovateľnosť a z toho vyplývajúcu čoraz väčšiu flexibilitu. Flexibilitou však nemyslíme iba dočasné alebo trvalé zvyšovanie či znižovanie výpočtových prostriedkov, ale aj možnosť rozdelenia aplikačnej záťaže podľa rôznych hľadísk, ako je bezpečnosť, geografické rozloženie, nehomogénna infraštruktúra či rôzne platformy v prípade hybridných cloudov.

Treba povedať, že cloud nie je iba poskytnutý výkon podľa požiadaviek, rýchlosť pripojenia alebo kapacita úložiska, je to schopnosť dynamicky reagovať a prispôsobovať sa meniacim požiadavkám, schopnosť držať krok s nepretržitými inováciami, priebežne a bez výpadku aplikovať novinky v rámci prevádzkovaných aplikačných služieb. 

Pociťujete na trhu obavy zo strany zákazníkov z presunu na hybridný cloud?

Vo väčšine prípadov je to pár obáv, ktoré sa neustále opakujú. Ide najmä o bezpečnostné riziko týkajúce sa ochrany dát pri tranzite. Pri hybridnom cloude to súvisí najmä s prenosom dát medzi on-premise riešením a verejným cloudom. Ďalšou obavou býva bezpečnosť neaktívnych dát, ktoré sú v pokoji na úložisku vo verejnom cloude.

Celkom často býva problém, že väčšinu týchto riešení nie je možné riadiť manuálne z dôvodu ich komplikovanosti a komplexnosti, čo prináša do veľkej miery potrebu automatizácie, ktorá je pre zákazníkov ťažšie aplikovateľná a časovo náročná.

Problematická býva aj kontrolovateľnosť systému a jednotlivých komponentov, respektíve nedostatočný prehľad o jeho celkovom stave. 

Ďalšie riziko predstavuje bezpečnosť prevádzkovaných systémov od samotných vendorov, ako napríklad rýchle používanie upstream kanálov bez dôkladného bezpečnostného preverenia, prípadne nedostatočné zabezpečenie aplikácií prevádzkovaných v cloude. 

Aké máte na toto protiargumenty?

Všetky spomínané obavy je možné riešiť, základom je však dôkladná analýza a návrh ich eliminácie ešte pred samotným nasadením do cloudu. Riešením bezpečnosti dát môže byť napríklad šifrovanie transportu cez sieťovú vrstvu v prípade aktívnych dát a enkrypcia úložiska v prípade neaktívnych dát.

Automatizácia operácií v cloudovom prostredí sa musí zavádzať krok po kroku a dôsledne otestovať. Čo sa týka kontrolovateľnosti a prehľadnosti cloudových prostredí, existujú komerčné riešenia, ako je napríklad Red Hat OpenShift, ktoré toto poskytujú. Prechod k hybridnému cloudu musí spĺňať bezpečnostnú politiku, na základe ktorej príde k rozdeleniu prevádzky do privátnej časti cloudu a do verejného cloudu.

Ktoré Red Hat technológie implementujete do riešení pre svojich zákazníkov?

Nasadili sme Red Hat OpenShift s Glustrom ako poskytovateľom perzistentného storage, podieľali sme sa na presune kontajnerizovaných databáz a aplikácií z Docker Swarmu do OpenShiftu. Spolupracujeme pri automatizácii správy linuxových systémov pomocou Ansible. Aktuálne pripravujeme aktualizáciu OpenShift klastra na novú verziu vrátane zmeny storage poskytovateľa a autorizácie prostredníctvom integrácie s LDAP. Testujeme vhodné možnosti rozdelenia zaťaženia medzi viaceré OpenShift klastre.

Máte už aj nejaké spätné väzby od zákazníkov po nasadení Red Hat riešení? 

Pokiaľ ide o nasadenie OpenShiftu, zvládli sme to bez väčších problémov. Aktuálne vystupujeme v pozícii správcu klastra. Čo sa týka spätnej väzby od klienta, môžem povedať, že nás teší jeho spokojnosť a prehlbujúca sa spolupráca pri integrácii ďalších riešení. Komunikujeme s výrobcom nasadzovaných aplikácií, takisto realizácia migrácie z Docker Swarm do Red Hat OpenShift Container platformy bola bezproblémová. V spolupráci so zákazníkom taktiež aktívne prebieha príprava a návrh migrácie do OpenShift 4.

Aké výzvy vidíte v budúcnosti pre spoločnosti v cloudovej oblasti? Akú úlohu v tom bude zohrávať vaša spoločnosť a Red Hat? 

Spoločnosti budú musieť v budúcnosti rátať so zmenou prístupu k prevádzke svojich systémov a postupne uvažovať nad niektorou z foriem využitia cloudových služieb. Ak už tieto služby využívajú, bude potrebné správne sa rozhodnúť pre umiestnenie svojich aplikácií a dát z hľadiska bezpečnosti do privátneho či verejného cloudu, postupne automatizovať čo najviac úkonov a hľadať nástroje, ktoré zabezpečia komplexný prehľad o stave celého ekosystému, jeho bezproblémovú prevádzku zahŕňajúcu jednoduchú údržbu, monitoring, zálohovanie a aktualizáciu.

Tým, že sa dlhodobo staráme o infraštruktúru – či už ide o servery, storage, virtualizáciu, sieťové zariadenia alebo aj o operačné systémy (bežiace na rôznych platformách – napr. x86 či IBM Power), máme reálne skúsenosti s prevádzkou cloudových riešení, poznáme požiadavky výrobcov softvérových riešení a dokážeme naše nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z praxe ponúknuť zákazníkom nielen vo forme supportu, ale zabezpečiť aj komplexný audit ich prostredia, posúdiť, ktoré aplikácie sú vhodné na kontajnerizáciu a následne zrealizovať aj migráciu týchto aplikácií do cloudového prostredia. A to všetko komplexne ako službu. 

Firmy by sa mali už teraz pripraviť na to, že v budúcnosti ich žiadna IT infraštruktúra, tak ako sa vníma teraz, nebude zaujímať. V duchu motta: „Zabudnite na IT infraštruktúru.“

O spoločnosti eGroup Solutions, a. s. 

Rok 2009 priniesol vznik samostatnej spoločnosti eGroup Solutions. Od začiatku sa snažíme vytvárať každému nášmu zákazníkovi komfort, pokoj na jeho prácu, lebo všetky činnosti a stresy spojené s prevádzkou IT riešime za neho, prípadne spoločne. 50 % času a viac môže venovať rozvojovým programom svojej spoločnosti vo všetkých smeroch. Stačí mu jedno telefónne číslo na riešenie problémov s IT infraštruktúrou – to naše.

Rozsah služieb pribúdal postupne – najprv to bolo zálohovanie a obnova zákazníckych dát, cez ktoré sme sa dostali k riešeniu slabín bežných informačných systémov pri ochrane týchto údajov. Keďže každá firma potrebuje vedieť, čo sa deje s dátami počas ich životného cyklu, ďalším prvkom, ktorý pribudol do konceptu správy a ochrany dát, boli aplikácie na ich dohľad a podporu pri ich správe. Dnes stojí eGroup Solutions na pevných pilieroch, ktoré prostredníctvom najmodernejších technológií, kvalitných služieb, flexibilných riešení a spoľahlivej prevádzky tvoria Zero Downtime – koncept, ktorý je najbližšie k nulovému výpadku. 

O spoločnosti Red Hat 

Red Hat je svetový líder v oblasti open source riešení a poskytuje plnohodnotnú alternatívu k proprietárnym technológiám. Je najúspešnejšou open source spoločnosťou a veľkú časť svojich ziskov investuje späť na rozvoj komunity. Red Hat Support je celosvetovo oceňovaný a tvorí pridanú hodnotu ponúkaných technológií.