SD-WAN vs. MPLS: 3 dôvody, prečo je SD-WAN lepšou voľbou ako MPLS

|

Jednou z najbežnejších otázok, ktorú si kladú architekti sieťovej bezpečnosti a CISO , keď uvažujú nad architektúrou WAN, je: „Mali by sme uprednostniť SD-WAN pred MPLS?“ Rozhodnutie prejsť na SD-WAN má niekoľko pozitívnych výsledkov. Vedia o nich aj spoločnosti?


I. SD-WAN dokáže ušetriť financie vašej spoločnosti

V minulosti sa hovorilo o modeli WAN, ktorý sa spoliehal na jednotlivé pripojenia MPLS. Výsledkom bolo, že všetky údaje, pracovné toky a transakcie vrátane prístupu ku cloudovým službám alebo internetu si vyžadovali spracovanie prenosu prostredníctvom dátového centra na účel redistribúcie. V porovnaní s riešením SD-WAN je to nákladovo mimoriadne neefektívne.

SD-WAN redukuje náklady poskytovaním optimalizovanej viacbodovej konektivity. Cieľom je poskytnúť užívateľom bezpečný a lokálny prístup k službám, ktoré potrebujú – či už zo siete, alebo z cloudu –, a zároveň zabezpečiť priamy prístup ku cloudu a internetovým zdrojom.

II. Bezpečné SD-WAN ponúka lepšiu ochranu ako MPLS


Klamlivou výhodou MPLS je, že poskytuje zabezpečené a spravované spojenie medzi pobočkami a dátovým centrom prostredníctvom vnútornej chrbtice poskytovateľa služieb. Fakt je, že neposkytuje žiadnu analýzu údajov, ktoré prijíma. To ostáva stále na zodpovednosti klienta MPLS. Aby sme boli spravodliví, mnoho riešení SD-WAN má rovnaký problém.

Fortinet Secure SD-WAN – v čom sa líši?

„Riešenie Fortinet Secure SD-WAN je odlišné, pretože samotné SD-WAN  je implementované ako integrovaná funkcia v zariadení ďalšej generácie firewallov FortiGate (NGFW). Každé pripojenie automaticky zahŕňa možnosti dynamickej siete VPN na zabezpečenie dát v tranzite v kombinácii s hĺbkovou kontrolou tohto prenosu a s pomocou širokej škály bezpečnostných nástrojov vrátane IPS, firewall, WAF, web filtering, anti-virus a anti-malware. Tie sú už súčasťou každej technológie FortiGate NGFW, ktoré podporuje SD-WAN,“ spresňuje Ondřej Šťáhlavský, Sr. Regional Director CEE zo spoločnosti Fortinet.

Pri porovnaní Secure SD-WAN a MPLS, pokiaľ berieme do úvahy všetky náklady vrátane bezpečnosti a výkonu, je jednoznačným víťazom Secure SD-WAN. Riešenie Secure SD-WAN od spoločnosti Fortinet poskytuje organizáciám potrebné schopnosti prepojenia spolu s hlboko integrovaným pokročilým zabezpečením a integrovaným manažmentom.

III. SD-WAN poskytuje vyšší výkon ako MPLS

SD-WAN dokáže rozpoznať aplikáciu a v reálnom čase správne rozkladať záťaž medzi rôzne pripojenia. Môže iniciovať viacero paralelných spojení a zaistiť tak vysokú dostupnosť kriticky dôležitých aplikácií.

Reaguje na zníženie rýchlosti, kvality alebo odozvy liniek a aj v prípade výpadku jednej konektivity zabezpečí beh aplikácií cez inú linku a predíde tak výpadkom alebo nedostupnosti služieb.

Prečo sa rozhodnúť pre SD-WAN?

Výhody riešenia SD-WAN prevažujú nad samotným MPLS. Dôvodom je skutočnosť, že dnešný prenos, ktorý sa skladá z pokročilých webových aplikácií a zložitých pracovných postupov, si vyžaduje flexibilnejšie a dynamickejšie prostredie pripojenia, ako dokáže tradične zabezpečiť statické pripojenie MPLS.