Slovensko má prvú certifikačnú autoritu v kybernetickej bezpečnosti

|

Dňom 15. apríla 2020 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti úspešne zavŕšilo proces akreditácie podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti a stalo sa tak prvým certifikačným orgánom v tejto oblasti na Slovensku. O akreditácii rozhodla Slovenská národná akreditačná služba, ktorá posúdila naplnenie všetkých náležitostí v súlade s ISO/IEC 17024:2012 o požiadavkách na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb.

ZDROJ: sk-cert.sk

Slovensko má prvú certifikačnú autoritu v kybernetickej bezpečnosti