Slovenský telekomunikčný operátor stavia cloud mobilných sietí pre rýchlejšiu inováciu

|

O2 Slovakia po desiatich rokoch rýchleho rastu poskytovania telekomunikačných služieb hľadá príležitosti nad rámec tradičných hlasových a správových služieb. Vytvorením škálovateľného podporovaného prostredia cloud computingu založeného na platformách Red Hat OpenStack a Red Hat Ceph Storage môže spoločnosť priniesť inovácie na trh rýchlejšie a vo väčšom rozsahu. Aké všetky výhody to prinesie zákazníkom a spoločnosti?