Na lepšiu verziu ITShare.sk sa môžete tešiť už čoskoro. Pracujeme na nej.Tím Veracomp Slovakia

Spoločnosť Exclusive Networks dokončila akvizíciu spoločnosti Veracomp

|

Tlačová správa

12. januára 2021 Paríž, Francúzsko a Krakov, Poľsko

Spoločnosť Veracomp, IT distribútor pôsobiaci v 19 krajinách strednej a východnej Európy, dokončila predaj celej svojej distribučnej siete spoločnosti Exclusive Networks.

Zmluva o predaji spoločnosti Veracomp bola podpísaná v septembri 2020. Uskutočnenie tejto transakcie podliehalo niekoľkým podmienkam vrátane súhlasu Európskej komisie. S momentálne už schválenou akvizíciou rozšírila spoločnosť Exclusive Networks svoje globálne zastúpenie, počet zamestnancov aj prevádzkové príjmy bez toho, aby narušila pridanú hodnotu poskytovanú zákazníkom a partnerom na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

„Posledné mesiace boli obdobím veľmi dynamického rozvoja Exclusive Networks po celom svete. Snažíme sa investovať do spoločností, ktoré dokonale rozumejú potrebám lokálneho trhu. Akvizícia spoločnosti Veracomp do našich štruktúr je jedným z najdôležitejších krokov expanzie v súlade s touto stratégiou. Získavame týmto spôsobom jedinečnú príležitosť na úspech v strednej a východnej Európe. Nepochybne využijeme silné obchodné základy aj súdržnú organizačnú kultúru spoločnosti Veracomp, ktorá sa osvedčila v 19 krajinách regiónu,“ hovorí Jasper Trolle, generálny riaditeľ spoločnosti Exclusive Networks.

Spoločnosť Veracomp, založená v roku 1991 v Poľsku, je distribútorom ICT riešení viac ako 140 výrobcov. V priebehu rokov si spoločnosť vybudovala vzťahy s niekoľkými tisícmi obchodných partnerov, ktorí budú môcť využiť rozšírené výhody plynúce z nového vlastníctva Exclusive Networks. Podmienky spolupráce s výrobcami a integrátormi sa nezmenia. Spoločnosť zatiaľ pokračuje v činnosti pod značkou Veracomp, no v blízkej budúcnosti bude premenovaná na Exclusive Networks (CEE).

Nový predseda predstavenstva spoločnosti Veracomp Mariusz Kochański sa stane aj generálnym riaditeľom nového regiónu Exclusive Networks CEE a výsledky bude reportovať priamo Gerardovi Allisonovi, SVP EMEA.

 „Pre spoločnosť Veracomp je to zásadný okamih – spájame sily s globálnym distribútorom, ktorý spolu s nami začne svoje pôsobenie v novom regióne. Budeme pokračovať v rozvoji podnikania spôsobom, ktorý zaistí značnú samostatnosť a slobodu spolupráce – tento prístup nás taktiež presvedčil, aby sme sa stali súčasťou skupiny Exclusive Networks. Chceme umožniť partnerom prístup k inováciám aj profesionálnej podpore nášho tímu, a to na základe vlastných skúseností i znalostí distribútora pôsobiaceho na piatich kontinentoch. Sme presvedčení, že z tejto akvizície budú mať prospech všetci zákazníci, partneri i zamestnanci,“ vysvetľuje Mariusz Kochański.

Spoločnosť Veracomp (Exclusive Networks CEE) ponúka široké portfólio riešení v oblasti správy sietí a IT infraštruktúry, IT zabezpečení, telekomunikačnej infraštruktúry, úložísk a serverov, audiovizuálnych a digitálnych signálnych systémov, lekárskeho zobrazovania, systémov na správu dokumentov, produktov pre užívateľov v domácnostiach/SOHO, priemyselných riešení alebo IoT.

O spoločnosti Exclusive Networks

Exclusive Networks je globálny distribútor špecializovaný na vytváranie hodnôt v oblasti kybernetickej bezpečnosti a cloudových riešení – hlavných a zároveň vzájomne prepojených technológií digitálnej éry. Kompetencie spoločnosti sú založené na portfóliách najlepších výrobcov, bezkonkurenčných schopnostiach a na rade pôsobivých služieb od predpredajnej a popredajnej technickej podpory po leasing, školenia a profesionálne služby alebo globálne riadenie projektov. S viac než 50 pobočkami na piatich kontinentoch a zastúpením vo viac než 100 zemiach sa Exclusive Networks riadi unikátnym modelom „lokálneho predaja v globálnom meradle“ („local sale, global scale“), vďaka ktorému môže vytvárať hodnoty a umožňuje svojim partnerom získať globálny dosah, zatiaľ čo trhu prináša výhodu lokálne zameraného špecializovaného distribútora.

Viac na www.exclusive-networks.com

O spoločnosti Veracomp – Exclusive Networks

Veracomp je popredným distribútorom s pridanou hodnotou poskytujúci komplexné ICT riešenia v strednej a východnej Európe. Ponuka portfólia spoločnosti poskytuje technológie od viac než 140 výrobcov z oblasti správy sietí a IT infraštruktúry, IT zabezpečení, telekomunikačnej infraštruktúry, úložísk a serverov, audiovizuálnych a digitálnych signálnych systémov, lekárskeho zobrazovania, systémov na správu dokumentov, produktov pre užívateľov v domácnostiach/SOHO, priemyselných riešení alebo IoT. Od 1. januára 2021 je spoločnosť súčasťou Exclusive Networks.

Viac na www.veracomp.sk

Kontakt:

Barbora Přidalová

Marketing and PR Specialist

+421 915 244 881

barbora.pridalova@veracomp.sk