Vzdelávať zamestnancov v kybernetickej bezpečnosti sa vyplatí spoločnostiam všetkých veľkostí

| , ,

Viac než 90 % dnešných kybernetických útokov sa zameriava na koncových užívateľov prostredníctvom e-mailov a 99 % úspešných útokov aktivuje užívateľ. Proofpoint najnovšie ponúka platformu Proofpoint Essentials kombinujúcu nástroj e-mailovej security a nástroj na zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je vhodný a dostupný pre segment SMB okrem iného aj ako služba. Bezpečnostné technológie, aj keď v dnešnej dobe už veľmi sofistikované, bohužiaľ, nikdy nedokážu úplne eliminovať všetky typy hrozieb. Najúčinnejšie je preto vždy začať u ľudí.

Proofpoint vypočul potreby malých a stredných firiem, pre ktoré prichystal vysokoefektívnu ochranu e-mailovej komunikácie a vzdelávaciu platformu, dostupnú aj v slovenskom jazyku.. Mení správanie zamestnancov a posilňuje tak systém ochrany spoločností všetkých veľkostí – či majú 10 zamestnancov, alebo niekoľko tisíc.

Vzdelávať zamestnancov v kybernetickej bezpečnosti sa vyplatí spoločnostiam všetkých veľkostí

Každý zamestnanec má v súčasnosti prístup k firemnému e-mailu a ďalším aplikáciám, a to nielen na pracovných, ale často aj na osobných zariadeniach a mobilných telefónoch. S presunom do režimu home-office sa zvyšuje dôležitosť politiky hesiel, pravidiel vzdialeného prístupu a e-mailovej bezpečnosti. Proofpoint všetky tieto otázky spracoval do interaktívneho výukového formátu Proofpoint Essentials Security Awareness a firmám všetkých veľkostí tak prináša riešenie, ktoré bude znamenať jednoznačné posilnenie ich bezpečnosti prostredníctvom vzdelaných a uvedomelých zamestnancov.

12. novembra sa bude konať webinár zameraný na danú problematiku. Prihláste sa ešte dnes : https://bit.ly/32mHPf4

„Jednorazové školenia o bezpečnosti nie sú v dnešnej dobe rýchleho vývoja kybernetických hrozieb efektívne. Kľúčový je priebežný, dlhodobý a koncepčný prístup k vzdelávaniu, pravidelná edukácia prostredníctvom krátkych interaktívnych vzdelávacích modulov, ktoré zamestnancov časovo nezaťažujú. Zamestnancov môžete taktiež priebežne testovať pomocou simulovaných phishingových útokov, na základe ktorých potom neúspešným zamestnancom poskytnete školenie o danom type hrozieb,“ hovorí Tomáš Barta, Head of Sales & Business Development v spoločnosti Veracomp.

Účinný nástroj e-mailovej bezpečnosti disponuje aj pokročilou analýzou obsahu

E-mailová bezpečnosť sa vo väčšine firiem vníma ako kľúčová. Do schránok smerujú dennodenne phishingové e-maily, malvéry či spamy. Malé a stredné podniky boli však do súčasnosti limitované vysokou cenou za riešenie e-mailovej bezpečnosti. Proofpoint Essentials Email Security ponúka detekciu spamu a phishingu spolu s viacvrstvovou antivírusovou ochranou a pokročilou analýzou obsahu. Veľmi presne deteguje textové, obrázkové a prílohové spamy alebo phishingové e-maily.

Zároveň sa neustále automaticky prispôsobuje novým hrozbám, ktoré sa objavujú. S touto technológiou sa dá dosiahnuť najvyššia úroveň ochrany – až 99 % – proti všetkým typom spamových e-mailov. Zabezpečte svoj podnik pred kybernetickými hrozbami využitím pokročilej ochrany, ktorá je teraz dostupná i pre malé a stredné podniky.